List of Contact Info For All Kenya Banks

Banking

Credit Bank Kenya

Credit Bank Ltd.

Address: P. O. Box 61064 Nairobi
Telephone: +254-20-2222300/ 2220789/ 2220789/ 22223…

Read more: Credit Bank Kenya

Co-operative Bank of Kenya

Co-operative Bank of Kenya Ltd.

Address: P. O. Box 48231 - 00100 Nairobi
Telephone: +254-20-3276000…

Read more: Co-operative Bank of Kenya

Consolidated Bank of Kenya

Consolidated Bank of Kenya Ltd.

Address: P. O. Box 51133 - 00200, Nairobi
Telephone: +254-20-340208/3…

Read more: Consolidated Bank of Kenya

Commercial Bank of Africa Kenya

Commercial Bank of Africa Ltd.

Address: P. O. Box 30437 – 00100, Nairobi
Telephone: +254-20-2884000 F…

Read more: Commercial Bank of Africa Kenya

Citibank N.A Kenya

Citibank N.A Kenya

Address: P. O. Box 30711 - 00100 Nairobi
Telephone: +254-20- 2754000. Fax: +254-20…

Read more: Citibank N.A Kenya